Billett levering

Ved gjennomført kjøp får ein levert billett, via epost. Denne er også gyldig inngangsbillett til det aktuelle arrangementet. Om du av ein eller annan grunn ikkje mottek billett, men har betalt. Vil di betaling vere registrert hjå osss og mogleg å spore i ettertid. 

Ved feilkjøp, sjukdom eller anna som gjer at du ikkje kan delta på arrangement, er det mogleg å få billett refundert i ettertid. Så lenge ein tek kontakt, før arrangement start.